Книги про куренівську трагедію в електронному вигляді.Фотографії, карти, зображення, що стосуються куренівської трагедіїПроекти щодо Бабиного Яру.Думки ідеї, відгуки, пропозиції - на цьому форумі.

Публікації про куренівську трагедію в електронному вигляді.

12 березня 2001 р., понедiлок, 14-00

Нацiональна спiлка письменникiв України

Прес-конференцiя
органiзаторiв вечора пам’ятi 40-рiччя Куренiвської трагедiї “ЧОРНИЙ ЯР”

Тема:

1. Катастрофа 13.03.1961 р. — трагiчний наслiдок спроби знищення Бабиного Яру радянською владою.

2. Прогнози щодо можливих техногенних катастроф на початку нового столiття в Українi.

Iнiцiатори та органiзатори вечора пам’ятi 40-рiччя Куренiвської трагедiї “ЧОРНИЙ ЯР” впевненi: забувати про цю страшну подiю ми просто не маємо права! Натомiсть, березневий сель 1961 р. у Києвi й досi лишається “бiлою плямою” в iсторiї мiста, а одна з київських вулиць, а саме бульвар Давидова, донинi носить iм'я головного винуватця катастрофи — факт узаконення аморальностi, несумiсний iз задекларованим Україною прагненням входження до європейської спiльноти. Як наслiдок, декотрi кияни вiком 30-40 рокiв вважають Куренiвську трагедiю вигадкою, мiфом. Ще набагато бiльше пiдлiткiв та 20-рiчних взагалi нiчого не чули про цю жахливу катастрофу.

Мiж тим, Куренiвська трагедiя — далеко не єдине лихо, котре спiткало Київ у минулому сторiччi. Бiльш того, страшнi катастрофи, частина з яких територiально пов’язана iз Бабиним Яром, повторюються тут мiнiмум раз на 20 рокiв — час, за яке пiдростає нове поколiння киян. Ця закономiрнiсть дослiджується в романi-попередженнi письменника-фантаста Тимура Литовченка “До комунiзму залишалось рокiв п’ятнадцять-двадцять”. Зважаючи на iснуючу закономiрнiсть, можна спрогнозувати нову катастрофу у Києвi або навколо нього у перiод iз 2001 (1961+20+20) до 2011 (1986+25) рокiв, найiмовiрнiше — у 2006 роцi (1986+20).

Рiк

Минуло вiд попередньої подiї, рокiв

Подiя

1921

голод

1941

20

початок розстрiлiв у Бабиному Яру пiд час нiмецько-фашистської окупацiї

1961

20

Куренiвська трагедiя (сель пiд час спроби мiської влади знищити Бабин Яр)

1986

25

Чорнобильська катастрофа

2001-2006-2011

???

Що ж до аварiйно-небезпечних об’єктiв, котрi становлять потенцiйну загрозу життю багатьох людей, то Мiжнародна група незалежних спецiалiстiв з питань прогнозування наслiдкiв катастроф i надзвичайних ситуацiй на чолi з письменником i громадським дiячем Василем Кредо видiляють:

1. Днiпровський гiдрокаскад, греблi й iншi споруди якого перебувають у вкрай небезпечному станi. До того ж на днi найвищого за течiєю на Днiпрi штучного Київського моря накопичилася велика кiлькiсть радiонуклiдiв, що потрапили сюди через р.Прип’ять iз радiоактивно забруднених територiй. В разi руйнування старої греблi чи шлюзу можливе не тiльки знесення водою половини столицi України, але й значне забруднення русла Днiпра радiонуклiдами з можливим виносом їх у Азовське та Чорне моря.

2. Склад боєприпасiв у с.Коцюбинське пiд Києвом, облаштований ще у повоєннi часи, у разi вибуху якого буде знищено все живе у багатокiлометровому радiусi, а також можливе пошкодження дамби Київського моря.

3. Об’єкт “Укриття”, котрий був i досi лишається ядернонебезпечним. Всерединi “Укриття” тривають неконтрольованi процеси. По мiрi затягування виконання мiжнародного плану SIP, проблем з фiнансуванням робiт на виведенiй з експлуатацiї станцiї ситуацiя тiльки ускладнюється.

Таким чином, кiлькiсть потенцiйно небезпечних об’єктiв в районi Києва достатня для того, щоб невдовзi сталася чергова трагедiя, можливо, набагато страшнiша, нiж усi попереднi. Найгiрше, що у цiй ситуацiї вище керiвництво країни зосереджується на вирiшеннi зовсiм iнших проблем, не придiляючи достатньої уваги iснуючим “мiнам уповiльненої дiї” довкола столицi.

В той же час зараз вже є плани нового грандiозного будiвництва на кiстках Бабиного Яру — що, як вiдомо, свого часу стало передумовою Куренiвської трагедiї навеснi 1961 року.

 

Василь КРЕДО, письменник

Тимур ЛИТОВЧЕНКО, письменник


пишіть.